Surowce zwierzęce i ich jakość

W poszczególnych regionach świata produkcja mięsa jest bardzo zróżnicowana. Na wielkość i charakterystykę produkcji na danym obszarze determinujący wpływ mają m.in. lokalne preferencje dotyczące użytkowanych genotypów zwierząt, czynniki środowiskowo-paszowe ich chowu i tuczu, a także poziom opieki weterynaryjnej. Duże znaczenie mają również zamożność i uwarunkowania kulturowe oraz religijne mieszkańców. Ponadto w ostatnim okresie znaczną uwagę zwraca się na dobrostan zwierząt, ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta.

Światowa produkcja mięsa wynosiła 1 w 2012 r. ponad 290 mln ton, w tym ok. 60 mln ton stanowiła wołowina, 102 mln ton wieprzowina oraz 86 mln ton mięso drobiowe. Udział UE w światowej produkcji wynosił ok. 8 mln ton wołowiny, 22 mln ton wieprzowiny oraz 11 mln ton mięsa drobiowego.

Największymi producentami mięsa w 2012 r. były: Chiny, USA i Brazylia, a wśród krajów UE: Niemcy, Francja i Hiszpania 2.

W międzynarodowym obrocie towarowym w 2012 r. było ponad 29 mln ton mięsa, w tym ok. 13 mln ton drobiowego, 7,4 mln ton wieprzowiny oraz 8 mln ton wołowiny. Największymi eksporterami mięsa były: Brazylia, USA i Australia, natomiast największymi importerami: Japonia, Federacja Rosyjska oraz USA. Państwa UE wyeksportowały w tym roku 2,28 mln ton wieprzowiny, 0,310 mln ton wołowiny oraz 0,530 mln ton mięsa drobiowego 3.

Dowiedz się więcej, pobierz pełne opracowanie (PDF, 219 KB)

1,2,3 - Źródło: Food Outlook, Annual report on global food markets, June 2013.

MATERIAŁ TEN ZOSTAŁ OPRACOWANY NA POTRZEBY PROGRAMU FINANSOWANEGO
W LATACH 2013-2016 ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.