Produkcja i eksport mięsa z państw UE

Światowa produkcja mięsa wynosiła w 2013 r. ponad 308 mln ton i w porównaniu do roku 2012 był to przyrost o 1,1% (nieco niższy niż przyrost ludności świata: 1,2%) i był wynikiem wzrostu produkcji głównie w krajach rozwijających się, które jednocześnie pozostały rejonami najwyższego zapotrzebowania.

W międzynarodowym obrocie towarowym w 2013 r. było ok. 31 mln ton i wg prognoz FAO ten poziom międzynarodowego obrotu mięsem utrzyma się w 2014 r.

Spożycie mięsa w 2013 r. wynosiło 42,9 kg/rocznie na jednego mieszkańca ziemi i nieznacznie spadło w porównaniu do roku ubiegłego 1.

Wg raportu OECD/FAO w dekadzie 2013-2022 światowa produkcja mięsa będzie rosła wolniej niż poprzednio i nie przekroczy poziomu 1,6% rocznie (w poprzedniej dekadzie 2,3% rocznie), głównie w wyniku obniżenia dynamiki wzrostu produkcji mięsa drobiowego (w minionej dekadzie 2,3% a w 2013-2023: 1,6%). Główną przyczyną będzie wzrost kosztów produkcji oraz rosnący popyt na ziemię i wodę dla upraw roślinnych. Również roczne tempo światowego obrotu towarowego mięsem obniży się do 1,6% z 4,3% w poprzedniej dekadzie i będzie wynikiem wzrostu produkcji mięsa w krajach rozwijających się a tym samym zmniejszenia importu. Przewiduje się, że największym eksporterem mięsa pozostaną USA, natomiast spodziewany jest spadek produkcji i eksportu w państwach UE w wyniku rosnących kosztów.

W wyniku przewidywanych zmian w dynamice produkcji mięsa należy spodziewać się, że jego spożycie będzie zmieniało się w poszczególnych regionach świata. Ze względu na najniższe koszty produkcji, wzrost spożycia będzie dotyczył głównie mięsa drobiowego i przede wszystkim w krajach rozwijających się. Liderem szczególnie w spożyciu mięsa wieprzowego staną się Chiny. Natomiast w krajach rozwiniętych w wyniku zmian demograficznych (starzenie się społeczeństwa) oraz wzrostu świadomości zdrowotnej, spożycie mięsa będzie stopniowo zmniejszało się.

Dowiedz się więcej, pobierz pełne opracowanie (PDF, 425 KB)

1 źródło: FAO Food Outlook, Biannual Report on Global Food Markets, May 2014

MATERIAŁ TEN ZOSTAŁ OPRACOWANY NA POTRZEBY PROGRAMU FINANSOWANEGO
W LATACH 2013-2016 ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.