Produkcja oraz eksport mięsa wieprzowego i wołowego w UE-28 w latach 2014-2015

Produkcja mięsa wieprzowego w krajach UE-28 w 2015 roku wyniosła ok. 23,4 mln ton (w wadze poubojowej) i była o 2,7% większa niż w 2014 roku. W ostatnich dwóch latach (2014-2015) udział krajów Unii Europejskiej w światowej produkcji mięsa wieprzowego wynosił od 20,3% do 20,6%. Wskaźnik samowystarczalności produkcji (liczony jako produk-cja/konsumpcję) w mięsie wieprzowym we Wspólnocie wynosi ok. 110%, co oznacza, że Unia Europejska jako całość jest samowystarczalna. Liderami w produkcji wieprzowiny we Wspólnocie są: Niemcy z udziałem w produkcji ok. 23,8%, Hiszpanie (16,7%), Francja (8,3%), Polska (7,9%) oraz Dania (6,9%). W sumie na te pięć krajów przypada prawie 2/3 produkcji mięsa wieprzowego w UE-28.

Największy udział eksportu mięsa wieprzowego w relacji do produkcji jest w Danii, Belgii i Holandii (ponad 60%), co wskazuje na proeksportowe nastawienie produkcji mięsa w tych krajach, przy średniej w UE-28 wynoszącej ok 30%. Spośród analizowanych krajów najmniejszy udział eksportu w relacji do produkcji był we Włoszech (6,4%).

Największymi eksporterami mięsa wieprzowego w Unii Europejskiej są ich najwięksi producenci, a mianowicie Niemcy, Hiszpanie oraz Duńczycy (tab. 2 i 3). W większości naj-większych producentów i eksporterów mięsa wieprzowego we Wspólnocie eksport tego mięsa ukierunkowany jest na rynek unijny (wewnętrzny), tj. kierowe jest tam ponad 70% ekspor-towanej wieprzowiny).

Dowiedz się więcej, pobierz pełne opracowanie (PDF, 454 KB)

MATERIAŁ TEN ZOSTAŁ OPRACOWANY NA POTRZEBY PROGRAMU FINANSOWANEGO
W LATACH 2013-2016 ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.