O programie

Program informacyjno-promocyjny „Europejskie Mięso – tradycja, jakość, smak” obejmuje promocję europejskiego świeżego, schłodzonego lub mrożonego mięsa i jego przetworów, w tym świeżej schłodzonej lub mrożonej wołowiny (m.in. karkówka, polędwica) oraz przetworów mięsnych wyprodukowanych zgodnie z: systemem jakości HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point, normą handlową ISO – Quality management systems – Requirements, zestawem standardów GMP – Good Manufacturing Practice oraz działaniami GHP – Good Higienic Practice oraz mięsa drobiowego wysokiej jakości.

Program zakłada działania promocyjne na rynkach trzecich i docelowo rynkami koncentracji kampanii będą następujące kraje:

  • 1. Federacja Rosyjska
  • 2. Chińska Republika Ludowa
  • 3. Zjednoczone Emiraty Arabskie

Program „Europejskie Mięso – tradycja, jakość, smak” posłużyć ma dostarczeniu kompleksowej wiedzy potencjalnym konsumentom w krajach trzecich na temat wysokiej jakości prezentowanych produktów wytwarzanych w Unii Europejskiej.
Rynki docelowe we wskazanych krajach zostały wyselekcjonowane w niniejszym programie w sposób przemyślany i wynikający w dużej mierze z realizacji dwóch wcześniej realizowanych programów promocyjnych, w tym „Mięso i jego przetwory oparte na tym składniku – tradycja i smak” wdrażany w latach 2007-2009 oraz aktualnie zakończonego programu promocji mięsa pod nazwą „Europejski Stół – tradycja, nowoczesność, jakość” wdrażanego w latach 2010-2012.

Wskazane w Programie kraje docelowe integrują w sobie istotne aspekty – dynamicznie rosnące perspektywy sprzedaży eksportowej będące wynikiem stale zwiększającej się chłonności tych rynków oraz stale rosnący realny popyt na każdym z tych rynków w związku z dynamicznie rozwijającą się gospodarką wszystkich wskazanych krajów.

Celem nadrzędnym programu jest jak najszersze rozpowszechnienie oraz pogłębienie wiedzy o sposobie produkcji oraz stworzenie warunków poznania walorów smakowych europejskiego mięsa wołowego i jego przetworów oraz drobiu wysokiej jakości.
Kolejnym ważnym celem Programu jest zwiększenie w krajach docelowych sprzedaży mięsa i jego przetworów oraz drobiu wysokiej jakości wytwarzanych na terenie Unii Europejskiej. Działania te mają stworzyć realne warunki wzrostu unijnego eksportu na rynkach Federacji Rosyjskiej, Chińskiej Republiki Ludowej oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Głównym zamierzeniem Programu „Europejskie mięso – tradycja, jakość, smak” jest wzrost akceptacji produktów europejskich oraz spowodowanie chęci ich zakupu poprzez kompetentną dystrybucję informacji na temat wysokich standardów produkcji w Unii Europejskiej.

MATERIAŁ TEN ZOSTAŁ OPRACOWANY NA POTRZEBY PROGRAMU FINANSOWANEGO
W LATACH 2013-2016 ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.