ISO

Uzyskanie certyfikatu ISO czyli International Organization for Standardization (jest to oficjalna nazwa Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej) wiążę się z dużą, światową renomą. Te normy ustalone przez niezależną organizację, oraz przyjęte w całej UE oraz 160 krajach świata, przyznają specjalne komisje po dokładnym przeanalizowaniu funkcjonowania firmy. W Polsce za zatwierdzanie certyfikatów odpowiada Polski Komitet Normalizacyjny (PKN).

ISO jest jednym z niewielu obiektywnych i powszechnie akceptowalnych wyznaczników jakości usług i produkcji. Certyfikat jest rozwiązaniem, które ma zawsze takie same normy i to niezależnie od kraju, kultury i innych czynników. Uzyskanie ISO wiąże się ze spełnieniem oraz wdrożeniem wielu, często kosztownych i bardzo surowych norm i przepisów.

Certyfikacja ISO jest nadaniem firmie certyfikatu (zaświadczenia), że dany produkt lub usługa jest zgodna z odpowiednimi normami prawnymi. ISO należy do unormowanych systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem BHP, informacji lub żywności, których standardy określa Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna.

Firmy i produkty oznaczone certyfikatem ISO, są respektowane na całym świecie. Spełnienie wysokich norm ISO, jest jednoznaczne z oferowaniem produktów i usług najwyższej jakości. Bardzo ważne, chociaż trudne jest dla firm uzyskanie certyfikatu ISO a jest to spowodowane bardzo wysokimi wymaganiami stawianymi przed firmami. Uzyskanie certyfikatu ISO wymaga przede wszystkim wdrożenia rozmaitych norm, dogłębnej analizy funkcjonowania firmy, usprawnienia i modernizacji większości jej elementów. Zakres działań zmierzających do uzyskania certyfikatu ISO jest tak rozległy, że wiele firm nie potrafi udźwignąć tego na swoich barkach.

ISO – to organizacja o zasięgu ogólnoświatowym. Jej swoistym odpowiednikiem w Europie jest CEN – Europejski Komitet Normalizacyjny. Cel istnienia CEN-u jest podobny do celu istnienia ISO – tj. głównym celem jest usunięcie barier w handlu i przemyśle oraz ułatwienia z tego wynikające dla konsumentów. A jeśli jest CEN to organizacja europejska – to oczywiście chodzi jej o usunięcie tych barier na rynku europejskim.

Członkami CEN są krajowe organizacje normalizacyjne krajów Unii Europejskiej oraz kraje zrzeszone w EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu). Oczywiście w tym gronie jest Polski Komitet Normalizacyjny – PKN.

Obszar działalności ISO oraz CEN w dużym stopniu pokrywa się, a różni je głównie obszar „oddziaływania” wyników ich prac: ISO – ogólnoświatowy, a CEN – ogólnoeuropejski. Pokrywanie się obszarów prac najbardziej widać w momencie, gdy CEN przyjmuje normy wydane przez ISO (normy ISO) i publikuje je jako standardy europejskie (EN). Te dwie organizacje podpisały porozumienie o współpracy, tzw. „porozumienie wiedeńskie”. Zgodnie z nim, ponad 30% norm przyjmowanych przez CEN, to normy wydane wcześniej przez organizację ISO.

Wdrażanie norm i ujednolicenie ze światowymi normami Systemu Zarządzania Jakością jest mimo wszystko priorytetem wielu firm. Dlatego właśnie ISO jest ciągle jednym z najważniejszych światowych odznaczeń.

MATERIAŁ TEN ZOSTAŁ OPRACOWANY NA POTRZEBY PROGRAMU FINANSOWANEGO
W LATACH 2013-2016 ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.